Skip to content
Home » Общи условия

Общи условия

ПРОЦЕДУРА И УСЛОВИЯ ЗА НАЕМ И ТЕСТ НА ЕКИПИРОВКА: 

Заявление за запазване и наем на екипировка се изпраща по електронна поща на следния адрес: support@basecamp-shop.com . Заявлението задължително съдържа: описание на исканата екипировка; необходима информация – размер, височина, тегло, номер обувка; период за наемане и друга информация свързана с наемането на екипировка. 

Общи условия:
•    Екипировката се предоставяне за определен, фиксиран период от време.
•    Екипировката се предава за временно ползване, в изрядно състояние.
•    За предоставената екипировка, Наемателят заплаща ДЕПОЗИТ в размер на 30% от стойността на екипировката.
•    Наемът на екипировката за съответния период се определя от ценоразписа.
•    При заплащане на наемната цена и депозита, Наемателят получава фискален касов бон.
•    При получаване на екипировката, Наемателят подписва Договор за наем и тест на екипировка.

Обезщетения и неустойки:

•    Наемателят се задължава да върне наетата екипировка във вида, в който е били приета.
•    Екипировката следва да бъде в изряден вид за ползване, почистена, без повреди, без нарушения на целостта и в пълния й вид.
•    За нанесени щети на екипировката, ПОЛЗВАТЕЛЯ се задължава да заплати следните суми:
–    За почистване на комплекта /кал, луга и прах и др./ и ново смазване на автоматите – 20 лв.
–    За ремонти по базата, автоматите или топ шийта – по оценка на сервиза. Стартова цена 50 лв.
•    При загуба, унищожаване или невръщане на екипировката, НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да задържи предоставения депозит и да търси обезщетение по съдебен ред за цялостната сума на екипировката.    
•    При забава за връщане на екипировката в договорения срок, Наемодателят таксува Наемателя по съответните тарифи за всеки ден на забавата.